ໝວດໝູ່

ລາຍການສີນຄ້າ
ຜັກ
  • ຜັກ
  • ໝາກໄມ້
  • ຊີ້ນ
  • ອາຫານທະເລ
  • ນົມ, ນ້ຳມັນເບີ, ໄຂ່
  • ອາຫານສຳເລັດຮູບ
  • ເຄື່ອງແຫ້ງ
ລາຍການມາໃຫມ່
ໃຫມ່
  • ໃຫມ່
  • ລາຍການແນະນຳ
  • ສິນຄ້າຂາຍດີ
Add to cart

ຊີ້ນກ້ອນຫມູ 1 ກິໂລ

75,000.00
Add to cart

ຂາຫມູ 1 ກິໂລ

60,000.00
Add to cart

ກະເພາະຫມູ 1 ກິໂລ

73,000.00
Add to cart

ຫມາກໄຂ່ຫລັງຫມູ 1 ກິໂລ

73,000.00
Add to cart

ຕັບຫມູ 1 ກິໂລ

58,000.00
Add to cart

ມ້າມຫມູ 1 ກິໂລ

64,000.00
Add to cart

ໄສ້ຕັນຫມູ 1 ກິໂລ

155,000.00
Add to cart

ໄສ້ແກ່ຫມູ 1 ກິໂລ

28,000.00
Add to cart

ໄສ້ອ່ອນຫມູ 1 ກິໂລ

58,000.00
Add to cart

ກະດູກຂາຕັ້ງຫມູ 1 ກິໂລ

33,000.00
Add to cart

ຕີນຈອ໋ກຫມູ 1 ກິໂລ

58,000.00
Add to cart

ກະດູກຂ້າງຫມູອ່ອນ 1 ກິໂລ

75,000.00
Add to cart

ລີ້ນງົວ 1 ກິໂລ

116,000.00
Add to cart

ລີ້ນຫມູ 1 ກິໂລ

85,000.00
Add to cart

ຫມູບົດ 1 ກິໂລ

98,000.00